Feeds:
Wpisy
Komentarze

Rząd pomyłek

Do Zgromadzenia Parlamentanego trafiły pierwsze dwa projekty ustaw rządowych. Pierwszy opatrzony datą… 13. czerwca dotyczy zmiany administratora Bośni. Drugi… niekompletny traktuje o systemie oświaty.

Zastanawiającym jest fakt, że pierwsza ustawa datowana na 13. czerwca (piątek), dopiero teraz trafiła pod obrady Zgromadzenia Parlamentarnego. Czemu miał służyć ten zabieg? Nie wiadomo. W drugiej ustawie brakuje art. od 6b do 10. Tutaj zadziwiające jest to, że Przewodniczący rozpoczął debatę nad takim niekompletnym wnioskiem. Wg pierwszych ocen opozycji, ustawę czeka gruntowna przebudowa, jeśli oczywiście zostanie dołączona treść, której nie ma.

Mija właśnie półmetek drugiej kadencji Zgromadzenia Parlamentarnego, a pracę właśnie rozpoczął Rząd. Dobrze, że w ogóle, bo jak mówi stare przysłowie: lepiej późno niż wcale.

Reklamy

Kolejna wpadka Rządu

Hucznie zapowiadana na dziś konferencja członków Rządu z udziałem mediów nie doszła do skutku. Termin wyznaczony na 20.30 dnia dzisiejszego zbiegł się z finałem EURO2008 w Wiedniu. Sam Premier pojawił się tylko po to, by oznajmić, iż go nie będzie.

Trudno w takiej sytuacji nie odnieść wrażenia, że Rząd sam rzuca sobie kłody pod nogi. W końcu sami ustalili taki termin niespełna tydzień temu. Pierwszy raz została zaproszona również prasa, ale trudno teraz oczekiwać pozytywnego komentarza.

Oprócz Premiera nie pojawił się również Minister Spraw Wewnętrznych Mikloš Vay oraz zwolniony z tego obowiązku Minister Kultury – Andrzej Trzaska-Chojnacki. Nieobecny był również p.o. Ministra Wojny Jego Cesarski i Królewski Majestat – Franciszek Józef II. Trudno jednak wymagać na przełożonym obecności. Jedynym, który poważnie potraktował to spotkanie był Minister Spraw Zagranicznych – Vidor Simon.

Konferencja została przełożona na jutro. Jak do tej pory, dzień dzisiejszy idealnie wpisuje się w pasmo wpadek, pomyłek i porażek tego Rządu.

Rząd otrzymał wotum zaufania

Po 48 dniach kryzysu  Rząd Premiera von Rütelhelda otrzymał wotum zaufania. W skład gabinetu weszli członkowie Partii Umiarkowanego Postetu oraz osoby niezależne – jak np. Minister Kultury – Andrzej Trzaska-Chojnacki. Za Rządem głosowało trzech Przedstawicieli w Zgromadzeniu Parlamentarnym, przeciw był Riccardo von Rotberg, a w głosowaniu udziału nie wziął Edmund von Rabl.

Choć wybór Premiera zakończył się niespełna miesiąc temu, to jednak Przewodniczący PUP wraz z Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego chcieli maksymalnie przedłużyć ten okres.

  • 31. maja – Wybór von Rütelhelda na Premiera Rządu
  • 6. czerwca – zaprzysiężenie ministrów
  • 20. czerwca – złożenie nieudanego wniosku o wotum nieufności
  • 20. czerwca – „exposé” von Rütelhelda
  • 24. czerwca – kryzys na linii Wiedeń – Rotria wywołany wypowiedzią Premiera
  • 28. czerwca – Rząd uzyskuje wotum zaufania

I choć Rząd działa niespełna miesiąc, to jeszcze żaden gabinet nie potrzebował tyle czasu na przejęcie władzy. Dokonań też jeszcze nie ma, nie licząc pogorszenia stosunków z Stolicą Apostolską. Dzisiaj o 20.30 rozpocznie się uroczystość rządowa, na której ma być ogłoszony plan Rządu. Czas na „coś takiego” był jednak 20. czerwca w exposé. Pierwszy raz na spotkanie została zaproszona prasa.

Partia Liberalna ma nowe logo

Nowe logo LPAWDzisiaj na stronie Liberalnej Partii Austro-Węgier pojawiło się nowe logo ugrupowania. Przedstawia stylizowaną linię granic Cesarstwa i Królestwa na lekko pomarańczowym tle. Na dole widnieje nazwa partii.

Nowe logo to początek kampanii, jaką przed wyborami chce stworzyć LPAW. Już nie długo oprócz logo ukarze się znowelizowany program oraz seria wystąpień członków parti z odezwą do narodów. Całość ma na celu całkowite pogrążenie Partii Umiarkowanego Postępu, która wg opozycji zaprzepaściła swoją szansę.

Wybory do Zgromadzenia Parlamentarnego odbędą się pod koniec sierpnia.

Minister Kultury Andrzej Trzaska-Chojnacki otworzył pierwszą wystawę poświęconą insygną Monarchii. Tytuł to: „Regalia Cesarskie”. Ciekawa inicjatywa z pewnością zyska zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów. Wystawę można obejrzeć na stronie: www.austro-wegry.org/Insygnia.doc. Minister zapowiedział, że powstaną także inne wystawy.

Całość składa się z dwóch części. Pierwsza: „Korona Cesarska” szczegółowo opisuje dzieje korony jak i sam jej wygląd. Druga: „Jabłko i Berło Cesarskie” przedstawia dotąd w mało znanym świetle losy tych insygni. Wystawa przepełniona jest zdjęciami i opisami, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu w wykonanie wystawy, która powstawała przez około miesiąc z nielicznymi przerwami. Wiener Rundschau zachęca do oglądania.

Skarb Państwa zalega z wypłatami

Ministerstwo Skarbu zalega z wypłatą wynagrodzeń na sumę ok. 14.400 kr austro-węgierskich. Taka suma uzbierała się od początku maja, a nowy Premier (bo również Minister Skarbu) – Otto von Rütelheld nie uregulował dotychczas stanu wydatków państwa. A może tylko członkowie opozycji nie są wynagradzani?

– Nie pierwszy raz zdarza się, że Ministerstwo Skarbu zalega z wypłatą – przyznaje się do tego były minister w Rządzie Mortuusa, Riccardo von Rotberg – jednak nigdy nie było to więcej niż tydzień, góra dwa. Dzisiaj mija już ósmy czy dziewiąty tydzień, kiedy wynagrodzenia spoczywają na koncie Skarbu Państwa. Nie wykluczam jednak, że ze zwykłej złośliwości Premier blokuje wynagrodzenia tylko opozycji. To są jednak tylko moje dywagacje niepoparte dowodami.

Jak dotąd również Zgromadzeniu Parlamentarnemu nie został przedstawiony budżet państwa na miesiące lipiec-sierpień. Ustawa regulująca termin składania rządowego projektu budżetu mówi, że już 5 dni temu (tj. do 20. czerwca) taki projekt powinien być złożony. Minister Skarbu jednak lekceważy sobie prawo, które sam niegdyś współustanawiał.

Posłowie koalicji rządzącej odrzucili również projekt ustawy o powołaniu komisji stałej przy Zgromadzeniu Parlamenrtarnym ds. budżetu. Wniosek zaproponowany przez opozycję znacznie ułatwiłby pracę niedającemu sobie rady Ministrowi Skarbu. To kolejny dowód, że Rząd, a przynajmniej Premier, odtrąca pomoc ze strony Liberalnej Partii Austro-Węgier. Przepadły również dwa inne wnioski o powołanie komisji.

Premier przekonuje sam siebie

Premier Rządu Monarchii Austro-Węgier – Otto von Rütelheld – opublikował na łamach Monarchie Zeitung „Orędzie do Narodów”, w którym chce przekonać obywateli do swoich postępowań. Jednocześnie wystrzega się od krytyki i oskarżeń, choć jedno popełnia zdanie wcześniej, a drugie – zdanie później.

Wydaje się, że ten Rząd utracił już prawie całe poparcie społeczne, a jednak Premier nadal w ostych słowach krytykuje opozycje. Zarzuca jej, że dba jedynie o własny wizerunek nie patrząc na dobro kraju. Po drugiej stronie stają jednak wnioski i ustawy kierowane przez właśnie opozycje i ani jeden projekt rządowy.

W dalszej części swojego orędzia Premier mówi o wyrzeczeniu się konkordatu z Rotrią:

Będziemy nalegać na Monarchę, gdyż czas powiedzieć NIE Rotrii… dość ich mniemaniu o sobie, dość niskiemu poziomowi jaki przedstawiają, dość temu, że pragną jednego i nie jest to Wiekuistość.
Rotria nie jest Państwem Kościelnym, jest to jedynie ironiczny przykład jak pod płaszczykiem religii można dorobić się i jak dzięki religii można wpływać na rządy i narody. Rotria nie pełni żadnej misji, gdyż od momentu podpisania Konkordatu, nie zrobiła nic dla obywateli, ale za to bardzo dużo dla siebie.

Jasno twierdzi, że kościelni hirarchowie wyżej stawiają własne dobro niż interesy wiernych. Robi to za pomocą takich sformułowań, jakby chciał sam siebie do tego przekonać, no bo w sumie to nie ma już kogo. Nawoływał również przywódców innych państw do zerwania konkordatów, a przy okazji uznał Rotrię za wroga, z którym należy walczyć.

Premier zakończył zapowiedzią następnego orędzia, w którym przedstawi swoje zamierzenia. Wiener Rundschau przypomina, że czas na to był podczas exposé, które był łaskaw „olać”, drwiąc z przedstawicieli w Zgromadzeniu Parlamentarnym.