Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Zgromadzenie Parlamentarne’ Category

Przewodniczący Austro-Węgierskiej Partii Demokratycznej – Łukasz Ziółkowski i Miklos Vay – poseł niezrzeszony podpisali wczoraj umowę koalicyjną. Na czele wspólnego Rządu stanie Minister Spraw Wewnętrznych w gabinecie von Rütelhelda, a wymienione ministerstwo oraz tekę wicepremiera obejmie Łukasz Ziółkowski.

Wymieniona koalicja może liczyć na poparcie ze strony Przedstawiciela Rządu (ustępującego) Victorio Mortuusa, który z przyczyn osobistych chce niedopuścić Riccardo von Rotberga do tworzenia gabinetu. Poraz kolejny interes osobisty ważniejszy jest od dobra Monarchii.

Dowodem na to jest krótki cytat z wypowiedzi byłego Premiera pod prezentacją Miklosa Vaya jako kandydata na posła:

Czytając to „coś”, szczerze mówiąc, ubawiłem się bardziej niż czytając o AWPD.

Choć Mortuus wyśmiał wszystkich, najniżej ocenił właśnie Vay’a. Dlaczego zatem, gotów jest poprzeć Rząd nieznającego się kompletnie na polityce, nieudolnego Prezesa Austro-Węgierskiej Federacji Piłkarskiej Łukasza Ziółkowskiego oraz (jak sam o nim powiedział: „głównego poplecznika rządu von Rutelehelda”) Miklosa Vay’a? Bo nigdy nie pozwoliłby na samodzielne rządy bez jego udziału.

Victorio Mortuus osoba, która wielokrotnie pełniła najwyższe funkcje publiczne w kraju i reprezentowała Monarchię poza jej granicami, dwukrotny Premier Rządu, Minister Spraw Zagranicznych, człowiek, który stworzył wielką grupę władzy, podczas dualistycznego Rządu Zalitawii i bronił jej jak lew podczas swojego urzędowania centralnego, chce zachować wpływy po swoim odejściu.

Ma temu służyć powołanie Vay’a na Premiera Rządu Centralnego. Od dawna było wiadomo, że Zalitawia wiedzie prym w „dostępie” do  urzędu szefa rządu. Piątym Premierem, po zniesieniu dualizmu, zostanie kolejny Węgier. Zatem czy wychodowana przez Mortuusa grupa, kiedykolwiek ustąpi? Być może, ale wcześniej zrujnuje to co udało się jej wcześniej osiągnąć. Każdy kolejny gabinet pokazuje coraz mniej i to zwykle z winy „niedobrego” koalicjanta – jak sami twierdzą.

Tym koalicjantem jest teraz AWPD, których przestrzegam przed tym co zrobili, choć już chyba za późno. Kości zostały rzucone.

Reklamy

Read Full Post »

Po niespełna tygodniu od uzyskania wotum zaufania, Premier Otto von Rütelheld podał swój gabinet do dymisji. Mamy więc ciąg dalszy trwającego kryzysu, który rozpoczął się w maju. Jednak wydaje się, że teraz znacznie szybciej się zakończy. Za półtora miesiąca kończy się kadencja Zgromadzenia Parlamentarnego, więc i Premier będzie tylko „na chwilę”. Wszystko wskazuje na to, że będzie lepszy.

Działalność von Rütelhelda na szkodę Monarchii zauważyli nawet członkowie jego gabinetu, jednak postanowili nie wychylać się przed szereg, przekonani przez Premiera o postępie w pracach Rządu.

Jak wszyscy wiemy zajmowałem w tymże gabinecie stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych (Vidor Simon -przyp. red.) i starałem się nie mieszać w dziwne akcje Pana Premiera, które były o tyle irytujące, co niszczyły wizerunek Monarchii i wszystkich członków Rządu.
Czarę goryczy przepełniło jakże żywe „expose” Pana Premiera wtedy to podjąłem decyzję o podaniu się do dymisji oraz o wystąpieniu z Partii Umiarkowanego Postępu o czym poinformowałem Premiera C. i K. Pocztą, Ministra Spraw Wewnętrznych w prywatnej rozmowie oraz napisałem oświadczenie, któego tytuł wyjaśniał wiele. Pojawiło się ono na stronie Monarchii jednak klikając w odnośnik nic się nie działo. Dlaczego?
Otóż Premier przekonał mnie do tego, abym swoją dymisję wycofał, obiecując, że złoży projekty ustaw rządowych, powstrzyma się od sarkazmu oraz innych zbędnych zachować i działań, jakie prowadził.

Ostatnimi czasy doszło między nami do poważnego sporu o projekty, które przedstawił w Zgromadzeniu Parlamentarnym – godziły one w wszelkie normy, a tym bardziej w powagę Zgromadzenia, ale ja poddałem je pod debatę, licząc na to, że Pan Premier wprowadzi odpowiednie poprawki – cóż nie doczekałem się. I myślę, że nawet gdyby Premier nie podał się do dysmiji to byśmy się ich nie doczekali. (…)

Faktycznie, to oświadczenie dziwi. Dziwi tym bardziej, że sprawy wydały się już unormowane po uzyskaniu przez Rząd wotum zaufania w Zgromadzeniu Parlamentarnym.

Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia można potraktować jako swoistą publiczną spowiedź. Czy to zamiar kandydowania na Premiera nowego Rządu? Można tak to odebrać. Również Liberalna Partia Austro-Węgier przyspiesza, zapowiedziany na niedzielę kongres. Już dzisiaj można przeczytać, korzystając z naszych stron, program partii: program-lpaw.

Otto von Rütelheld był drugim Premierem z Zalitawii. Pełnił swoją funkcję od 31. maja. Może czas na osobę z Przedlitawii?

Read Full Post »

Wczoraj późnym wieczorem pod obrady Zgromadzenia Parlamentarnego trafił projekt tzw. ustawy medialnej. Autorem jest delegat opozycji Riccardo von Rotberg. Debata potrwa do 9. lipca. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie koncesji, a tym samym uregulowanie zakładania mediów.

Ustawa powstała od „zera” i nie jest wzorem wcześniejszego „prawa prasowego”, które Zgromadzenie Parlamentarne odrzuciło w pierwszej kadencji. Koncesje, których zarządcom miałoby zostać Ministerstwo Kultury, byłby wydawane na okres sześciu miesięcy, a dotychczas działające media musiałby ją uzyskać do 14 dni od dnia obowiązywania ustawy.

Madia państwowe (Staats Television oraz Monarchie Zeitung) stałyby się własnością Skarbu Państwa pod zarządem Ministerstwa Skarbu.

W Zgromadzniu toczy się również ożywiona dyskusja na temat zmiany administratora Bośni. Wg projektu rządowego władzę nad krajem miałoby objąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przeciwnego zdania jest opozycja, która uważa, że to tylko zmiana kosmetyczna i niczego tak naprawdę nie zmieni.

Drugi (niekompletny) projekt rządowy o systemie szkolnictwa czeka na uzupełnienie. Jak dotychczas napływają tylko wnioski o zmianę nazw. Gdy wpłynie dalsza część aktu, Liberalna Partia Austro-Węgier zapowiada, że złoży obszerny projekt poprawek.

Read Full Post »

Rząd pomyłek

Do Zgromadzenia Parlamentanego trafiły pierwsze dwa projekty ustaw rządowych. Pierwszy opatrzony datą… 13. czerwca dotyczy zmiany administratora Bośni. Drugi… niekompletny traktuje o systemie oświaty.

Zastanawiającym jest fakt, że pierwsza ustawa datowana na 13. czerwca (piątek), dopiero teraz trafiła pod obrady Zgromadzenia Parlamentarnego. Czemu miał służyć ten zabieg? Nie wiadomo. W drugiej ustawie brakuje art. od 6b do 10. Tutaj zadziwiające jest to, że Przewodniczący rozpoczął debatę nad takim niekompletnym wnioskiem. Wg pierwszych ocen opozycji, ustawę czeka gruntowna przebudowa, jeśli oczywiście zostanie dołączona treść, której nie ma.

Mija właśnie półmetek drugiej kadencji Zgromadzenia Parlamentarnego, a pracę właśnie rozpoczął Rząd. Dobrze, że w ogóle, bo jak mówi stare przysłowie: lepiej późno niż wcale.

Read Full Post »

Kryzys trwa

Premier von Rütelheld złożył wczoraj wniosek o wotum nieufności dla swojego Rządu. Stało się to w dzień przed zapowiadanym wygłoszeniem exposé, którego najprawdopodobiej już nie usłyszymy. Nowym Premierem miałby zostać Vidor Simon. Gdyby za tydzień Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło wotum nieufności, byłby to 48. dzień bez funkcjonującego w pełni gabinetu.

Od ponad dwóch miesięcy pod obrady Zgromadzenia Parlamentarnego nie trafił żaden projekt rządowy. Świadczy to o niestabilności, jaka kryje się w Partii Umiarkowanego Postępu. Gdyby rządzący zachowywali się odpowiedzialnie względem państwa, już od trzech tygodni cieszyliby się wotum zaufania dla swojego przewodniczącego von Rütelhelda.

Premier w dzień przed wygłoszeniem swojego exposé rezygnuje z tego i chce uzyskać wotum nieufności dla swojego gabinetu. Jednak czy takie działanie jest zgodne z prawem? W kończu Rząd nie uzyskał wotum zaufania. Więc jak można je odebrać? Działanie Premiera poraz kolejny jest na granicy prawa i dobrego smaku. W 41-szym dniu kryzysu, kiedy Austro-Węgry pozostają bez Rządu z wotum zaufania, Premier kolejny raz zmienia zdanie, narażając tym samy na śmieszność kraj poza jego granicami.

Nowym Premierem miałby zostać Vidor Simon – obecny Minister Spraw Zagranicznych. Osoba najmniej konfliktowa i najmniej uwikłana w gry von Rütelhelda, jednak i to zaczyna się zmieniać. W poprzednim Rządzie był początkowo Ministrem Kultury później również Spraw Zagranicznych.

Premier von Rütelheld z pewnością wie, że rezygnując z premierostwa powróci na fotel ministra. Raz będąc premierem chce się zachować władzę na tyle, ile to możliwe. Zatem Simon nie byłby w pełni samodzielnym szefem Rządu. Mielibyśmy doczynienia z rządzeniem z tylego siedzenia, a w konsekwencji realizowanie zamierzeń von Rütelheld, który zwodził opinię publiczną przez cały okres swojego urzędowania.

Read Full Post »

Został złożony projekt regulujący OU BundesligaPod obrady Zgromadzenia Parlamentarnego trafił czwarty już projekt ustawy w ciągu ostatnich kilku dni. Dotyczy on powstania ÖU Bundesliga, której organizatorem byłaby Austro-Węgierska Federacja Piłkarska lub inny podmiot.

Liga znajduje się na serwerze xperteleven.com, przez co wymagane minimum to sześć drużyn. ID ligi to 162168. Obecnie jej członkami są FK Austria Wien oraz Honvéd Budapest. Jeśli do trzech tygodni nie znajdzie się sześciu chętnych chcących uczestniczyć w rozgrywkach – liga zostanie automatycznie usunięta.

Read Full Post »

Do Zgromadzenia Parlamentarnego trafiły dzisiaj trzy wnioski Riccardo von Rotberga o ustanowienie komisji stałych. Miałyby one zająć się edukacją, kulturą, sportem, budżetem państwa oraz sprawami zagranicznymi. Nowo wybrany Przewodniczący Vidor Simon rozpoczął już debatę nad wnioskami.

Wczoraj Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego został Vidor Simon. I choć wynik znany był już znacznie wcześniej jego poprzednik – von Rütelheld – zdecydował przedłużyć je o kilka kolejnych dni, tak by zagłosować mógł nieobecny von Rabl, który i tak nie pojawił się do piątku. Monarchia straciła kolejny tydzień przez nieudolną decyzję obecnego Premiera. Termin exposé wyznaczono na 20. czerwca.

Dzisiaj pod obrady Zgromadzenia trafiły trzy wnioski autorstwa von Rotberga. Wszystkie dotyczą powołania komisji stałych przy Izbie Niższej.

Pierwsza miałaby zająć się sprawami budżetu państwa. Do jej obowiązków należałaby współpraca, opiniowanie i kontrolowanie Ministerstwa Skrabu w obszarze: ustalania wydatków budżetowych, regulacji w strefie wynagrodzeń, monitorowania sytuacji gospodarczej, tworzenia prawa o charakterze skarbowym.

Druga to komisja stała ds. kultury, edukacji i sportu. Miałaby ona najszersze pole działania, a dotyczyłoby: funkcjonowania instytucji oświatowych, działalności publicznych uczelni wyższych, propagowania kultur narodów zamieszkujących Austro-Węgry, dostępu obywateli innych państw do własnych tradycji, tolerancji i wolności wystąpień mniejszości religijnych, etnicznych i seksualnych, propagowania sportu wśród mieszkańców Austro-Węgier, realizacji inwestycji związanych z obiektami sportowymi.

Trzecia to komisja stała ds. zagranicznych. Członkowie komisji zabieraliby głos w sprawie: obsadzania stanowisk dyplomatów poza granicami Austro-Węgier, promowania wizerunku Austro-Węgier poza ich granicami, tworzenia lub likwiodowania placówek dyplomatycznych, kontaktów dyplomatów Austro-Węgier z władzami innych państw, uznawania niepodległości innych państw.

Członkiem każdej komisji mógłby zostać każdy członek Zgromadzenia Parlamentarnego oraz obowiązkowo odpowiedni minister. Jej pracami kierowałby przewodniczący wybrany przez Zgromadzenie Parlamentarne.

Read Full Post »

Older Posts »