Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Kościół’ Category

Premier Rządu Monarchii Austro-Węgier – Otto von Rütelheld – opublikował na łamach Monarchie Zeitung „Orędzie do Narodów”, w którym chce przekonać obywateli do swoich postępowań. Jednocześnie wystrzega się od krytyki i oskarżeń, choć jedno popełnia zdanie wcześniej, a drugie – zdanie później.

Wydaje się, że ten Rząd utracił już prawie całe poparcie społeczne, a jednak Premier nadal w ostych słowach krytykuje opozycje. Zarzuca jej, że dba jedynie o własny wizerunek nie patrząc na dobro kraju. Po drugiej stronie stają jednak wnioski i ustawy kierowane przez właśnie opozycje i ani jeden projekt rządowy.

W dalszej części swojego orędzia Premier mówi o wyrzeczeniu się konkordatu z Rotrią:

Będziemy nalegać na Monarchę, gdyż czas powiedzieć NIE Rotrii… dość ich mniemaniu o sobie, dość niskiemu poziomowi jaki przedstawiają, dość temu, że pragną jednego i nie jest to Wiekuistość.
Rotria nie jest Państwem Kościelnym, jest to jedynie ironiczny przykład jak pod płaszczykiem religii można dorobić się i jak dzięki religii można wpływać na rządy i narody. Rotria nie pełni żadnej misji, gdyż od momentu podpisania Konkordatu, nie zrobiła nic dla obywateli, ale za to bardzo dużo dla siebie.

Jasno twierdzi, że kościelni hirarchowie wyżej stawiają własne dobro niż interesy wiernych. Robi to za pomocą takich sformułowań, jakby chciał sam siebie do tego przekonać, no bo w sumie to nie ma już kogo. Nawoływał również przywódców innych państw do zerwania konkordatów, a przy okazji uznał Rotrię za wroga, z którym należy walczyć.

Premier zakończył zapowiedzią następnego orędzia, w którym przedstawi swoje zamierzenia. Wiener Rundschau przypomina, że czas na to był podczas exposé, które był łaskaw „olać”, drwiąc z przedstawicieli w Zgromadzeniu Parlamentarnym.

Reklamy

Read Full Post »

Premier Austro-Węgier Otto von Rütelheld zerwał wczoraj umowę między Stolicą Apostolską a Monarchią. Jak twierdzą rotrijscy hirarchowie zadrwił z nich, mówiąc, że ma do przekazania „radosną nowinę”. Ich zdaniem nie podał przyczyn wypowiedzenia konkordatu.

Decyzja jest tym bardziej kontrowersyjna, że została ogłoszona w momencie, gdy Premier złożył wniosek o udzielenie jego rządowi wotum nieufności. Von Rütelheld spowodował tym samym zerwanie kontaktu wiernych z Kościołem, z którym indentyfikuje się ponad 30% mieszkańców Monarchii.

W odpowiedzi na decyzję Premiera Rządu Austro-Węgier, Jego Świętobliwość Klemens II wystosował bullę, w której można przeczytać:

(…) Dzisiejszego dnia – 23 czerwca AD 2008 – Rząd Monarchii Austro-Wegier pod przewodnictwem Brata Otto von Rütelhelda zerwał konkordat ze Stolica Apostolską Rotria i tym samy pozbawił Święty Kościół Rotryjski kontaktu z jego wiernymi. Premier nie podał powodu zerwania konkordatu. Stolica Apostolska jest oburzona postępowaniem Brata Otto oraz jego popleczników, przez ich czyny przemawia nienawiść i wrogość do religii. Premier Otto von Rutelheld jest gorliwym wrogiem Kościoła i zażarcie z nim walczy, często posługując się szatańskimi sztuczkami. (…)
„Kto nie trwa we Mnie, zostanie odrzucony jak latorośl i uschnie. Pozbierają ją, wrzucą do ognia i spłonie.” Ewangelia J 15,1-8

Jednak decyzja o zerwaniu konkordatu mogła zostać podjęta już znacznie wcześniej, pod koniec kadencji Mortuusa. Z niewiadomych przyczyn, ten wstrzymał się od tego, pozostawiając decyzję nowemu Rządowi.

Read Full Post »

Kościół zmienia nazwę

Kościół Rotrio-Chrześcijański zmiania nazwę na Kościół Rotrijsko-Katolicki. Zmiana obowiązuje od 14. czerwca, czyli od chwili ukazania się Bulli Patriarchalnej Unam Sanctam Ecclesia Catholica Rotriana.

Celem zmian było przede wszystkim jeszcze większe upodobnienie się do realnego Kościoła Rzymsko-Katolickiego, na którym wzoruje się wirtualna religia.

Read Full Post »